Upravni odbor

Najviši organ kluba je Skupština kluba, koju čine svi punoletni članovi kluba.

Ona se raspisuje barem jednom godišnje i tada se biraju Predsednik kluba, Upravni i Nadzorni odbor.

 

Članovi upravnog odbora su:

Slobodan Reža - predsednik kluba

Zlatibor Kovjanić

Dragan Atanackov

Damjan Barbulj

Saša Matović

Vladimir Zdravković

Ivanko Kojčić

 

Članovi nadzornog odbora su:

Predrag Basarić

Dragomir Vuković

Radomir Novaković

 

Sekretar kluba:

Milan Polić