Upravni odbor

Najviši organ kluba je Skupština kluba, koju čine svi punoletni članovi kluba.

Upravni odbor donosi odluke o tekućem poslovanju kluba.
 

Članovi upravnog odbora su:

Mladen Vuković - predsednik kluba
Vladimir Zdravković
Nebojša Popovski
Marko Aleksić
Miodrag Milošević
Miljan Aleksić
Nikola Popović

 

Članovi nadzornog odbora su:

Predrag Basarić
Dragomir Vuković
Emil Varga

 

Sekretar kluba:

Zoran Matijević