REGISTRACIJA igrača za 2017.godinu !

 

Klubovi sa teritorije AP Vojvodine, članice TSV, među kojima je i TK"Dinamo" Pančevo

uplatu za registraciju svojih igrača vrše ISKLJUČIVO na tekući račun TSV       

 

200-2387970101001-43

 

NAPOMENA:

 

pri PRVOJ registraciji potrebno je dostaviti :

 • Popunjen formular za registraciju sa pecatom kluba - dobijaju samo članovi sa uredno izmirenom članarinom !
 • Izvod iz maticne knjige rodjenih
 • Jedna fotografija formata za staru licnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmicarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (original obavezno dostaviti kancelariji TSS u Beogradu)

Dokumentacija za obnovu takmičarske legitimacije:

 • Popunjen formular za registraciju sa pecatom kluba- dobijaju samo članovi sa uredno izmirenom članarinom !
 • Jedna fotografija formata za staru licnu kartu
 • Dokaz o uplati za takmicarsku legitimaciju
 • Potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu (original obavezno dostaviti sekretaru kluba ili kancelariji TSS u Beogradu)

Takmicarska legitimacija ce važiti, odnosno takmičari će moći da prijavljuju turnire, samo dok su ti turniri u toku važenja lekarskog pregleda.
Igrači neće moći da dobiju takmičarsku legitimaciju bez validne mail adrese koja je JASNO I ŠTAMPANIM SLOVIMA napisana u formularu za registraciju igrača.

Lekarski pregled u skladu sa Zakonom Republike Srbije važi maksimalno 6 meseci.

Teniski savez Srbije će smatrati za validan samo formular (Potvrda o obavljenom lekarskom pregledu) koji je overen od strane Specijaliste koji je ovlašćen za preglede u skladu sa gore navedenim Pravilnikom (član 2 i član 12)

Cene takmičarskih legitimacija:

 • Zeleni nivo (2007. i 2008. godište) je 1000 dinara
 • Narandžasti nivo (2009. godište) je 1000 dinara
 • Crveni nivo (2010. godište i mlađe) je 1000 dinara
 • Svi ostali takmičari 2500 dinara